مثال های شبکه عصبی (۲) ساخت و مشاهده شبکه عصبی سفارشی

در سری اول مثال های شبکه عصبی مصنوعی (Artificial neural network) با ارائه مثال های ساده و کامل از ابتدا مراحل مختلف و جزیات کار با شبکه های عصبی مصنوعی را در محیط متلب با هم مرور می کنیم. پیش فرض این مثالها آشنایی اولیه خواننده با مفاهیم شبکه عصبی و MATLAB و همچنین مقدمات شبکه های عصبی در MATLAB می باشد.

در این مثال مراحل ساخت، مشاهده و سفارشی کردن یک شبکه عصبی در محیط MATLAB میپردازیم.

ابتدا بردار های مقادیر ورودی و خروحی را تعریف میکنیم. برای مثال داریم:

در مرحله بعد شبکه و پارامتر های آن را بصورت سفارشی تعریف میکنیم.

و با دستور زیر میتوانیم نمودار شبکه را نمایش دهیم.

که حاصل به نموداری به شکل زیر است:

fig1-define-and-custom-network

حال توپولوژی (topology) یا تعداد لایه ها و تابع انتقال را تعریف می کنیم

که تغییران خاصل شده در نمودار مشخص خواهد بود.

fig2-define-topology-and-transfer-function

و در مرحله آخر پبکربندی شبکه عصبی را انجام میدهیم.

که نتیجه نهایی به صورت زیر است.

fig3-configure-network

آموزش شبکه عصبی و محاصبه مقادیر خروجی نورون ها در مرحله آخر صورت می پذیرد. در ابتدا میبینیم که مقادیر اولیه خروجی شبکه عصبی صفر هستند اما پس از آموزش شبکه عصبی، مقادیر خروجی را خواهیم داشت. با اجرای دستورات زیر شبکه عصبی آموزش داده شده و مقادیر خروجی حاصل پیش و پس از آموزش نمابش داده خواهد شد.

این مثال ساده ترین مثال برای پیکر بندی یک شبکه عصبی بود. با تغییر مقادیر فوق و کمی تمرین، حالات مختلف را بیازمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *