مثال های شبکه عصبی (۱) محاسبه خروجی نورون ساده

در سری اول مثال های شبکه عصبی مصنوعی (Artificial neural network) با ارائه مثال های ساده و کامل از ابتدا مراحل مختلف و جزیات کار با شبکه های عصبی مصنوعی را در محیط متلب با هم مرور می کنیم. پیش فرض این مثالها آشنایی اولیه خواننده با مفاهیم شبکه عصبی و MATLAB و همچنین مقدمات شبکه های عصبی در MATLAB می باشد.

در مثال اول به محاسبات و دستورات برای گرفتن خروجی از یک نورون ساده میپردازیم.

ابتدا با تعریف پارامتر های مربوط به نورون شروع می کنیم.

 

سپس بردار مقادیر ورودی را تعریف مینماییم.

و در مرحله بعد محاسبه مقدار خروجی نورون را بوسبله کد زیر داریم.

با دستورات زیر میتوان خروجی نورون در بازه مقادیر ورودی را ترسیم نمود.

که حاصل نموداری به شکل زیر است:

fig1-plot-neuron-output-over-the-range-of-inputs

این مثال ساده ترین استفاده از یک شبکه تک عضوی عصبی میباشد. در مثال های بعد میتوانید کاربرد های بیشتری را فرا بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *